Election Day Report No.4 (9.30pm) from CEMOT #TanzaniaDecides @uchaguziwetu15

CEMOT logo

These figures come from reports of observers in 5,770 polling stations, collected up to 7.30pm on polling day. The data are preliminary figures, and may be subject to later changes as more observers submit reports.

Taarifa hizi zinatokana na ripoti za waangalizi kwenye vituo 5,770 vya kupiga kura, hadi saa moja na nusu jioni, siku ya uchaguzi. Takwimu zote ni za awali, zinaweza kubadilishwa kadri ripoti za waangalizi wengine zitakavyoingia.

 

 

id check

.

campaign materials

.

ink check

.

inking

.

missing voter names

.

voters prevented

.

ineligible

.

unauthorised

.

blind voters

.

200m

.

professionalism

.

halted

.

queue at 4pm

.

queue at 4pm 2

.

late voters

.

last voter